+ Pridať inzerát

(Sr) Site Management Coordinator with Russian language

(Sr) Site Management Coordinator with Russian language
Slovakia Bratislavský kraj Bratislava Published October 31, 2020 ID #908703

Mzda: 1300 € za mesiac

Dĺžka praxe: aspoň 2 roky

Pracovný pomer - doba: pracovný pomer na určitú dobu

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Názov pozície: (Sr) Site Management Coordinator with Russian language

Ponúkaný plat: 1300 € za mesiac

Názov spoločnosti: IQVIA RDS Slovakia, s. r. o.Text inzerátu: Náplň práce:
Site Management Coordinator podporuje a zabezpečuje vykonávanie aktivít špecifických pre určené projekty podľa určenia príslušnej krajiny, regionálneho vedenia, globálneho vedenia alebo tímu. Zodpovednosti môžu zahŕňať všetky alebo niektoré z uvedených činností.

ZODPOVEDNOSŤ
• Asistencia tímu pri príprave, manipulácii, distribúcii a archivácii dokumentácie podľa rozsahu práce a štandardných pracovných postupov.
• Príprava dokumentov pre klientov, za využitia vhodných nástrojov a textových návrhov od klientov, preklad do a z ruského jazyka podľa potreby.
• Overovanie úplnosti, konzistentnosti a presnosti pripravovaných dokumentov.
• Dokončenie príslušných databáz, nástrojov na sledovanie, harmonogramov a plánov projektov s informáciami o konkrétnych projektoch, systémami klinického skúšania (CTMS).
• Poskytovanie administratívnej podpory, napr. koordinácia stretnutí, zápisy z porád, cestovné zabezpečenie, faxovanie, kopírovanie, organizovanie kuriérov.
• Zodpovednosť za integritu údajov pri ich zadávaní do určených systémov v súlade s požiadavkami projektu
• Primárny kontakt pre komunikáciu s internými a externými klientmi pre určené projekty s používaním anglického a ruského jazyka.
• Vykonávanie činností súvisiacimi s uvoľňovaním IP v prípade malých, priamych projektov a preskúmavanie poskytovania podpory veľkých projektov.