+ Pridať inzerát

Opatrovateľské služby a poradenstvo Arella s.r.o.

33, dnes 0

Opatrovateľské služby a poradenstvo Arella s.r.o.

33, dnes 0
Košický kraj Spišská Nová Ves Modified May 21, 2019 ID #215092

Spoločnosť ARELLA poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Spoločnosť ARELLA z časového hľadiska poskytuje jednorazové, krátkodobé alebo dlhodobé opatrovateľské služby podľa potreby prijímateľa sociálnych služieb. Zabezpečujeme aj 24 hodinové opatrovanie, kde je istota, že o člena rodiny bude dobre postarané. Hlavným zmyslom našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú priamo v ich vlastnom domove v rodinnom prostredí. Rozsah starostlivosti zohľadňuje predovšetkým potreby prijímateľa sociálnych služieb, klienta. Pomáhame najmä rodinám s deťmi, seniorom a ľudom, ktorí z rôznych dôvodov nie sú schopní sami zvládať základné úkony o vlastnú osobu a domácnosť. Opatrovateľskú činnosť vykonávajú skúsené opatrovateľky s viacročnou praxou. Každá je držiteľkou osvedčenia o absolvovaní akreditovaného opatrovateľského kurzu.Opatrovateľka odovzdáva pred nástupom výkonu práce výpis z registra trestov a potvrdenie o bezinfekčnosti.
V rámci celého Slovenska zabezpečujeme aj 24-hodinovú opatrovateľskú starostlivosť.
Bližšie informácie Vám poskytneme na uvedenom kontakte, alebo osobne.
Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o.
Hviezdoslavova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel. kontakt: 0948 038 164
E-mail: [email protected]
Web: www.opatrovanie-arella.eu