Search

+ Pridať inzerát
Slovenská ľudová výšivka, Slov. ľudová paličkovaná čipka ... 1

Informujte sa u predajcu

Hobby, odborné knihy

Anna Chlupová a kol. - Slovenská ľudová výšivka (techniky a ornamentika) – Bratislava 1985 – 79 eur Veronika Géciová-Komorovská – Slovenská ľudová pal... Trnava (Trnavský kraj) December 15, 2020

Informujte sa u predajcu

Hobby, odborné knihy

  • 1