+ Pridať inzerát

Araktívny wellnes hotel na Domaši v príprave na predaj

197, dnes 0

Araktívny wellnes hotel na Domaši v príprave na predaj

197, dnes 0
Published July 13, 2019 ID #606606

- Ponuka investičnej príležitosti na atraktívnom mieste

K dispozícii:
- Pozemok o celkovej rozlohe 4000 m2
- Viac ako 900 m2 zastavanej a 3100 m2 plochy na ďalšiu výstavbu
- Celkovo viac ako 1800 m2 úžitkovej reštauračnej plochy s príslušenstvom v pôvodnom stave
- Nový inštalovaný kotol na štiepku v cene cca 95000 €
- Platné stavebné povolenie na dostavbu wellnes a ubytovacích kapacít

V uplynulom období bol vypracovaný podnikateľský zámer na rekonštrukciu + vybudovanie ubytovacích kapacít a wellnes.
Vypracovaným znaleckým posudkom bola stanovená celková cena pôvodnej stavby Koliby s pozemkami na 350000 €.
Po obhliadke a prejavení vážneho záujmu je možné jednať o cene.