+ Pridať inzerát

Predám Samsung

Predám Samsung

Slovakia Prešovský kraj Prešov Published September 23, 2019 ID #667382

Troj­pásmo­vý te­le­fón s VGA fo­to­a­pa­rá­tom, pre­hrá­va­čom hud­by a slo­tom pre pa­meťo­vé kar­ty. K pri­jmu FM rá­dia je mož­né vy­u­žíť vstavanú an­té­nu. Na­viac Blu­e­to­o­th.

Roz­mery
105 × 45 × 15 mm, 83 g
Displej
1,52'', nedotykový CSTN LCD, 128 × 128, 119 PPI
Siete
GSM, GPRS
Ko­nek­ti­vi­ta
USB, Bluetooth
Pa­mäť a ba­te­ria
9 MB, microSD, baterie: 1 000 mAh
Fo­to­a­pa­rát
1MPx (640 × 480), video (160 × 120)
+nabíjačka