+ Pridať inzerát

LP MIX OPUS

LP MIX OPUS
Slovakia Prešovský kraj Prešov Published December 18, 2020 ID #1307860

9013 0019 – Zlatá ruža – Detva 1971 – slovenský festival amatérskych spevákov – 11€
9118 1520 – Ladislav Novomeský – Vila Tereza – 9€
9118 1268 – Pavel Koyš – Mier milencom – 9€
9118 0376 – Viktor Bokov – Básnik – 5€
9116 1436 – Zo sveta operety – 5€
9116 0439 – Piesne radosti – orchester Vojenského umeleckého súboru kpt. Jána Nálepku – 6€
9113 0213 – Hráme jubilantom – 5€
9113 0284 – Pieseň môjho srdca – evergreeny Gejzu Dusíka – 5€
9112 0341 – Zdenko Mikula – Ozývaj sa, hora – Slovenský filharmonický zbor – 2€
9113 0392 – Juraj Lehotský – Strieborná trúbka – 3€
9112 0123 – Elena Kittnárová a Andrej Kucharský spievajú operetné melódie Gejzu Dusíka – 9€
9113 0265 – Dušan Grúň – 7€
9013 0190 – Bratislavská Lýra 1972 – zahraniční účastníci – 9€
9113 0175 – Bratislavská Lýra 1972 – 9€
9113 0290 – Vám o láske spievam – melódie Andreja Lieskovského – 9€
9113 0027 – Marcela Laiferová s orchestrom Karla Vlacha (univerzálny obal) – 29€
9113 1382 – Souvenir Gustav Brom – 6€
9113 1181 – Yesterday´s Song – Gustav Brom – 7€
9113 0926 – 10 rokov Technoexportu Bratislava – 5€
9112 0899 – Spevácky zbor mesta Bratislavy – dirigent Ladislav Holásek – 7€
9112 2018 – Ozvena – Spevácky zbor slovenských učiteliek – 7€
9112 1904 – Pieseň šťastných detí – Bratislavský detský zbor pri mests. Dome kultúry a osvety – 9€
9119 0680 – Spevácky zbor Technik SVŠT v Bratislave – 8€
9018 0854 – Kolotoč smiechu – výber z nahrávok redakcie zábavných žánrov Čs. rozhlasu v Bratislave – 12e
9113 0847 – Oľga Szabová, orchester Juraja Velčovského – 15€
9116 0754 – Spieva vám Slniečko 2 - 5€
9116 0336 – Fascinating Strings – 6€
9118 2265 – Duša vína – Stereokompozícia epiky, lyriky, piesní a hudby – 4€
9113 1902 – Ďakujeme piesňou – Duchoň, Kostolányiová, Laiferová, Rolincová, Kocianová, Elán, Gombitová,... – 3€
9313 2179 – Titanic – Metal Celebration – 5€
9313 2120 – Gravis – Kolotoč masiek – 6€
9113 2104 – 35 rokov Zborov pre občianske záležitosti – Malokarpat. kapela, Detský zbor Čs. rozhl. v Bratislave – 7€
9116 0449 – Demis Roussos – Souvenirs – 3€
9116 0747 – Hudobná kytica z Bratislavy – 4€
9313 2070 - Až sa znova narodím – Elán, Nagy, Ráž, Patejdl, Gombitová, Gott, Tublatanka, Gravis, Vidiek,... – 6€
9113 2030 – Zuzana Homolová – Čas odchádza z domu – 9€
9113 1736 – Piesne z pamätníka – Olláryová, Hermelyová, Littmanová, Kuchár – 5€
9113 1998 – K jubileu – Ústredná hudba Ministerstva vnútra SSR – 3€
9313 1939 – Stala sa nám láska – Ursiny, Burčiak, Dubasová, Habera, Lipa,... – 6€
91 2349-1311- Country trh 1 - 7€
9193 0710 – Desiaty jubilejný Discoples Zvolen ´89 – (Dubasová, Elán) – 89 €
OPUS – Ivan Stanislav priateľom – 99 €