+ Pridať inzerát

Ovocinárske, sadárske služby: sadenie, rez, štepenie,kosenie

Slovakia Košický kraj Michalovce Published September 23, 2019 ID #667320

Ponúkame Vám ovocinárske služby v harmónii s prírodou (Tradičné extenzívne ovocinárstvo):

- Kompletná výsadba ovoc. stromov:
výkop jamy; zatĺčenie oporného kola[verzia - 1/2/3 koly]; usadenie a upevnenie stromčeka, pletiva; okopanie; organické hnojenie; nastieľanie mulčom; zálievka; povýsadb. rez) V termíne: od 24. októbra - pol. apríla /mimo obdobia zmrznutej pôdy/
Objednávame ovoc. stromčeky histor./lokálnych odrôd
štepené výlučne na semenných podpníkoch, s potenciálom dlhovekosti.

- Zmladzovací, presvetľovací, udržiacací rez, eliminácia imela/opatrenia proti jeho rastu,
dospelých ovoc. stromov aj tórz: od opadu lístia - nalievania púčikov miazgou cca koncom marca)

- Výchovný /trvá 5 – 10 rokov, opakujeme každoročne/, udržiavací
a presvetľovací rez mladých ovoc. stromov (jadroviny: od marca - nalievania púčikov miazgou; kôstkoviny: v marci od nalievania púčikov - kvitnutia stromov)

- Jarný rez orechov (výchovný, presvetľovací, udržiavací): Od konca apríla - začiatku mája (keď letorasty dosahujú cca 5-15 cm)

Cena: od 9 - 12 €/hod. čas. odhadom za Ks, Dohodou!

- Vrúbľovanie/štepenie (2,5 €/ks) a očkovanie (1,5 €/ks) ovoc. stromov
(marec - apríl, koniec júla - august)

- Kosenie okolo stromov, záhrad, sadov a pod. (rotačná bubnová kosačka/krovinorez [0,05-0,07 €/m2
Dohodou!], ručná kosa [0,08-0,10 €/m2 Dohodou!])
od cca polovice mája - cca začiatku októbra (podporujeme postupné mozaikovité kosenie 75-80 %
z celkovej ošetrovanej plochy,
s ohľadom na zachovanie biodiverzity, max. 3 x ročne počas sezóny)

Realizujeme ďalej:
- Výchovný rez mladých lesných stromov – založenie koruny v dostatočnej výške na vytvorenie
podchodného/podjazdného profilu,
prevencia proti vzniku nebezpečného(tlakového) vetvenia v dospelosti, udržiavací rez
- Udržiavacie rezy dospelých les. stromov a eliminácia imela/opatrenia proti jeho rastu
- Rez ovocných krov, ovoc. lián v záhradách
- Výrub: vykonávame len v prípade ak náletová drevina/nevhodná výsadba
konkuruje perspektívnemu ovocnému stromu

Nevykonávame:
- Umelé znižovanie a zmenšovanie/redukcie stromov
- Rizikový výrub v blízkosti budov a elektrického vedenia
- Inštalácie bezpečnostných väzieb stromov
- Rezy ovoc. stromov v olistenom stave(počas vegetácie)
- Rez živých plotov
- Odvoz a spracovanie biomasy konárov, po dohode vieme zabezpečiť upratanie
- Neošetrujeme rezom stromy, ktoré už sú za horizontom schopnosti regenerovať

Každoročné služby ponúkame pre CELÉ Slovensko
s prioritou v KE a PO kraji

Preplatenie cestovného:
- Osobné auto: 0,30 €/km
- Verejná doprava (vlak,bus): celý cestov. lístok

Pre urýchlenie komunikácie Vás prosíme o zaslanie týchto údajov:
- adresa a telefón. kontakt,
- počet, druh, vek/výška, fotky stromov/pozemku, jeho opis, predstava o výsadbe a voľná výmera pre ňu

E-mail: [email protected]

Ďakujeme za st